U Puli se nastavlja realizacija izgradnje POS-a za rješavanje stambenih pitanja građana