Gradsko vijeće Pazina prihvatilo povećanje cenzusa za ostvarivanje prava većeg broja najranjivijih građana