Paliaga: Od početka se zalažem za transparentnost, to ću činiti i dalje bez obzira o kome je riječ