Blažina: U Rovinju kasne investicije, projekti se ne realiziraju u rokovima koje si je gradska uprava sama zadala