Daus: Što je dobro za Istru, dobro je i za Hrvatsku