Hrvatska svjetski uzor u zdravstvu ANTE SIMONIĆ I STANISLAV PEHAREC ODRŽALI PREDAVANJE U PULI