Za izbore za Vijeća mjesnih odbora Grada Pule zaprimljeno 50 kandidacijskih listi