Održane fokus grupe u okviru izrade Plana razvoja turizma Grada Pule 2021.-2027. godine