NIJE PRVOAPRILSKA ŠALA Od danas plin i struja poskupljuju do 30%