U e-savjetovanju 63,5 milijuna kuna vrijedan Natječaj za opremu za navodnjavanje