Jaružalo za Jan de Nul ide u prodaju - ročište 4. srpnja