Novi paket mjera pomoći: Cijena struje limitirana na šest mjeseci, plina na godinu dana