Marina Cvitić iz SIKD pisala premijeru: DIGNITE PALAC ZA BRODOGRADNJU ILI PRIZNAJTE DA VAM NIJE PRIORITET