Država će sufinancirati projekt uređenja vijadukta Sabadin na Parenzani