Unilineu dodijeljena plaketa Zlatna kuna i nagrada za najbolju veliku putničku agenciju