NOVA ORGANIZACIJA U ŠVALBINOJ ULICI U Puli se premještaju parkirna mjesta i pješački prijelaz