Održana je tradicionalna božićna priredba u domu 'Domenico Pergolis'