Umag nastavlja brigu o osjetljivim skupinama građana i u tek započetoj godini