Novi uređaj za magnetsku rezonancu u pulskoj bolnici, već u kvaru