Grad Pula dijeli građanima 132 stabla u sklopu akcije ZASADI STABLO, NE BUDI PANJ