Novom regulacijom prometa u naseljima Šikići i Škatari do veće sigurnosti sudionika u prometu