JAVNIM POZIVOM GRADA ROVINJA Do dugo željene ambulante u Rovinjskom Selu