OPĆINA KANFANAR Osigurala nabavku nove kuhinjske opreme za potrebe vrtića