Brojke zaraženih u Hrvatskoj su ponovno u uzlaznoj putanji 'POŠTIVANJE MJERA NEMA PREMCA U OVOJ BORBI'