Nova gradska uprava i gradonačelnik Pule u potpunosti otvaraju rad sustava građanima