Mijandrušić: Koliko sam ja probao vina, stvarno mogu reći da u Istri više ne možemo govoriti o lošem vinu