SVE MANJI BROJ UČENIKA U HRVATSKOJ Jedino Istarska županija uz Grad Zagreb bilježi blagi rast