Medulin: Održan prezentacijski sastanak o novom Pravilniku o stipendiranju studenata