PULA U pripremi novi dokument programa obnove građevina, POPULARNE DOLCEVITE