EU Covid potvrde o preboljenju od danas i na temelju BAT-a