UČINITE DOBRO DJELO I DARUJTE KRV Akcija u Rovinju traje još uvijek