Izvođači o svom trošku moraju popraviti dječje igralište u Rovinju