OB Pula omogućila posjete hospitaliziranim bolesnicima