Rovinjski UPOV Cuvi posjetili studenti 3. godine fakulteta Znanosti o moru iz Pule