Policijski službenici za prevenciju educirali građane u Buzetu