MARKO PALIAGA: Pretjerali smo s cijenama, posebice u Rovinju