ACI MARINA ROVINJ Najbolja domaća luka nautičkog turizma prema ocjenama gostiju i posade Nautičkog jedra