I Istarska županija odabrala drugačiji školski kalendar