VELIKE UŠTEDE uz fotonaponske elektrane na Domu za starije i nemoćne osobe Poreč