U obnovu i modernizaciju vodovodne mreže u Poreču ove se godine ulaže 8 milijuna kuna