Do 31. siječnja predlažu se kandidati za dodjelu nagrada i priznanja Grada Pule u 2020. godini