Pogledajte izmijenjen Plan prikupljanja komunalnog otpada u Općini Kanfanar