Pula: Uklanjanje opasno nagnutog i napuklog stabla nad prometnicom