Više od 1000 ljudi u Novigradu ispratilo 2018. godinu