Istra Inspirit predstavljen na 6. Međunarodnom kongresu povijesnih gradova