Potpisan sporazum o suradnji kao podrška Mediteranskom kiparskom simpoziju