KLAPA TERANKE U PETAK NA PORTARATI ''Piva klapa ispod Zlatnih vrata''