Serđo Valić i Petar Banko u novoj glazbenoj suradnji