Kakvoća mora za kupanje na plažama u Istri na 99 posto mjernih točaka IZVRSNA