Pripazite na prodavače ljubavi, DA NE BI OSTALI BEZ NOVCA